Βυζαντινό άρωμα στο έργο του Francesco Sansovino

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.44, 2005, pages 193-198

Issue:
Pages:
193-198
Parallel Title:
Byzantine Aroma in the Work by Francesco Sansovino
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Francesco Sansovino’s book Venetia città nobilissima et singolare, printed in 1581, is considered a tourist guidebook by today’s standards. The present study collects and examines the information in this guidebook that refers to the Byzantine world, particularly the relations between Byzantium and Venice.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
16th century, Venice, Venetian history, Byzantine-Venetian relations, 16ος αιώνας, Βενετία, βενετική ιστορία, βυζαντινοβενετική σχέσεις
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου
Electronic Resources: