«Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε». Zu zwei Miniaturen des 48. Psalms

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.44, No.2005, pages 319-326

Issue:
Pages:
319-326
Parallel Title:
«Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε». Δύο μικρογραφίες στον Ψαλμό ΜΗ΄
Section Title:
Articles
Author:
Subject:
Electronic Resources: