Επανεξέταση της Μεγάλης Παναγιάς Αθηνών

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.45, 2006, pages 25-34

Issue:
Pages:
25-34
Parallel Title:
Re-examination of the Megale Panagia Church, Athens
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
On the basis of the correlation of new observations on the scant remains of the Megali Panagia with old depictions and information in the excavation daybooks, a graphic reconstruction is proposed for the monument, which was demolished in 1885. The church had four building phases, the most important of which were the Early Christian, the Middle Byzantine and the Post-Byzantine.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
12th and 17th centuries, Athens, architecture, typology and morphology of the church
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου, 856: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4257, DOI: https://doi.org/10.12681/dchae.466
Electronic Resources: