Η αρχιτεκτονική του συγκροτήματος των Αγίων Αναργύρων στο Κάτω Σαγκρί Νάξου

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.45, 2006, pages 49-60

Issue:
Pages:
49-60
Parallel Title:
The Architecture of the Hagioi Anargyroi Complex at Kato Sangri, Naxos
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
The ‘Hagioi Anargyroi’ building complex, comprising of three churches dedicated to Sts Anargyroi, Marina and Andrew, on the Boyatzoglou estate at Kato Sangri on Naxos, is one of the island’s least known Byzantine monuments. This paper examines the complex building history and the architecture of the three churches and their contribution to the study of Byzantine architecture in the Aegean islands.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Middle Byzantine and Post-Byzantine period, Cyclades, architecture, church building, Μεσοβυζαντινή και Μεταβυζαντινή περίοδος, Κυκλάδες, αρχιτεκτονική, ναοδομία
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου, 856: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4260, DOI: https://doi.org/10.12681/dchae.469
Electronic Resources: