Άγνωστος τρουλαίος ναός στην Αθήνα

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.45, 2006, pages 73-74

Issue:
Pages:
73-74
Parallel Title:
An Unknown Domed Church in Athens
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Presented are drawings by Paul Durand (1839-1840, 1842-1843, 1847 and 1864), and T.J. Wilson (1846-1847), as copied by N. H. J. Westlake (1905) and O. M. Dalton (1911), of a wall painted dome from an unknown church possibly dedicated to the Saviour.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
9th century, Athens, monumental painting, wall painting, iconographic programme, 19ος αιώνας, Αθήνα, μνημειακή ζωγραφική, τοιχογραφίες, εικονογραφικό πρόγραμμα
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου, 856: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4262, DOI: https://doi.org/10.12681/dchae.471
Electronic Resources: