Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.45, 2006, pages 115-124

Issue:
Pages:
115-124
Parallel Title:
Two decorative marble slabs in Mystras
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
The sculpture collection in the Mystras Museum includes two marble relief slabs which, on the basis of their iconography and style, are dated to the Late Byzantine period. Specifically, they seen to belong to the sculptural decoration of the church of Sts Theodore at Mystras (late 13th c.). In all probability the slabs were originally built into panels on the east facade of the monument.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
late 13th century, Peloponnese, Mystras, sculpture, relief slabs built into a church, τέλη 13ου αιώνα, Πελοπόννησος, Μυστράς, γλυπτική, ανάγλυφες πλάκες εντοιχισμένες σε ναό
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4266, DOI: https://doi.org/10.12681/dchae.475
Electronic Resources: