Νεότερες παρατηρήσεις για το μαρμάρινο τέμπλο του Ταξιάρχη Λοκρίδας

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.45, 2006, pages 125-136

Issue:
Pages:
125-136
Parallel Title:
Recent Observations on the Marble Templon in the Church of the Taxiarches, Lokris
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
During conservation works on architectural members from the templon-screen of the church of the Taxiarchs at Agnanti new evidence has emerged which modifies the dating and restoration proposed by A. Orlandos. The marble members fall into two groups, which differ in decoration, craftsmanship and material. The existence of two phases of construction is documented by the mortises for supporting a wooden architrave on the upper surface of the architrave of the central part, which was obviated by the addition of the cornice. The technique and the classicizing decoration of the first group leads to the dating of the building of the church and the constructing of the templon-screen to the first half of the twelfth century, while from the orientalizing decoration and champlevé technique of the sculptures of the second phase the period of its reconstruction can be defined in the late thirteenth or early fourteenth century.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
12th and 13th/14th centuries, Central Greece, Phthiotis, Lokris, architectural sculpture, marble templon-screen, 12ος και 13ος/14ος αι., Στερεά Ελλάδα, Φθιώτιδα, Λοκρίδα, αρχιτεκτονική γλυπτική, μαρμάρινο τέμπλο
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4267, DOI: https://doi.org/10.12681/dchae.476
Electronic Resources: