Παρατηρήσεις για ένα τοπικό «εργαστήρι» στην περιοχή της Επιδαύρου Λιμηράς

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.45, 2006, pages 193-206

Issue:
Pages:
193-206
Parallel Title:
Remarks on a Local “Workshop” in the Area of Epidauros Limera
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
A group of monuments in the area of Epidauros Limera, which are dated to the late fourteenth and the first half of the fifteenth century on the basis of similar iconographic details, technical affinity and common stylistic expression, can be considered as originating from the same local ‘workshop’. This workshop included several painters, who were particularly influenced by the art of Mystras. This fact, in connection with the identification of other workshops in the area around Mystras, points to the considerable demographic growth of the Despotate of the Morea in this period.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Late 14th and first half of 15th century, Peloponnese, Epidauros Limera monumental painting, wall painting, painting workshop, τέλη 14ου –αρχές 15ου αι., Πελοπόννησος, Επίδαυρος Λιμηρά, μνημειακή ζωγραφική, τοιχογραφίες, εργαστήριο ζωγραφικής
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου, 856: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4273, DOI: https://doi.org/10.12681/dchae.482
Electronic Resources: