Η λατρεία του αγίου Προκοπίου την περίοδο των Σταυροφόρων και η βιογραφική εικόνα του στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.45, 2006, pages 245-258

Issue:
Pages:
245-258
Parallel Title:
The Veneration of St Prokopios in the Period of the Crusades and his Vita Icon in the Patriarchate of Jerusalem
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
The study of the vita icon of St Procopios, which is preserved in the Patriarchate of Jerusalem, has shown for the first time that its cycle faithfully follows specific Lives and the arrangement of the scenes corresponds exactly to the narrative of the text, as it is also observed in the icon of St Catherine at Sinai. Associated with the locus sanctus of the saint, the icon is attributed to a Crusader workshop in Acre and is dated to the penultimate decade of the thirteenth century.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
13th century, Jerusalem, Acre, iconography, portable icons, vita icon, 13ος αιώνας, Ιεροσόλυμα, Άκρα, εικονογραφία, φορητές εικόνες, βιογραφική εικόνα
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου, 856: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4277, DOI: https://doi.org/10.12681/dchae.486
Electronic Resources: