Εικόνα της Παναγίας «Ελεούσας» στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή συλλογή Χανίων

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.45, 2006, pages 271-282

Issue:
Pages:
271-282
Parallel Title:
An Icon of the Virgin “Eleousa” in the Byzantine and Post-Byzantine Collection of Chania
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
This article examines an icon (97 x 72 x 2 cm.) of the Virgin and Child, represented in a variation of the Virgin Glykophilousa (of the Tender Kiss) and carrying the epithet ‘Eleousa’ (the Merciful). The work, having been confiscated by the Court of Appeal of Crete, entered the Byzantine and Post-Byzantine Collection of Chania, which is exhibited in the Venetian church of San Salvatore in the city. On the basis of its iconography and style, the icon is dated to the early fifteenth century and is attributed to a Constantinopolitan painter of the diaspora.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Post-Byzantine period, Crete, portable icons, Virgin ‘Eleousa’, Υστεροβυζαντινή περίοδος, Κρήτη, φορητές εικόνες, Παναγία «Ελεούσα»
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου, 856: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4279, DOI: https://doi.org/10.12681/dchae.488
Electronic Resources: