Ένα τρίπτυχο τέχνης Γεωργίου Κλόντζα στο Βουκουρέστι

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.45, 2006, pages 335-352

Issue:
Pages:
335-352
Parallel Title:
A Triptych of the Art of George Klontzas in Bucharest
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
A triptych in the National Museum of Art of Romania in Bucharest, the left leaf of which is missing, is typical of the art of the great painter Georgios Klontzas (mentions 1562-1608). Its representations, the spelling of its inscriptions and its relation to other triptychs by the painter are discussed. It is an unequal work, on which members of Klontzas’ workshop possibly also worked.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
16th century, Crete, portable icons, iconography, scene of the Passion, Descent to Hades, Epi soi Chairei, painter Klontzas, 16ος αιώνας, Κρήτη, φορητές εικόνες, εικονογραφία, Σκηνή Παθών, Εις Άδου Κάθοδος, Επί σοι χαίρε, ζωγράφος Κλόντζας
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου, 856: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4284, DOI: https://doi.org/10.12681/dchae.493
Electronic Resources: