Άγνωστη εικόνα των Τριών Ιεραρχών με υπογραφή του Εμμανουήλ Τζάνε

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.45, 2006, pages 353-364

Issue:
Pages:
353-364
Parallel Title:
An Unknown Icon of the Three Hierarchs with the Signature of Emmanuel Tzanes
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
A private collection in Athens includes an icon with the Three Hierarchs, carrying the signature of the Rethymnian painter Emmanuel Tzanes and the date 1669. The work reproduces the fifteenth-century iconographic type and displays the typical traits of the painter’s art: solid structure, firm drawing, rich palette, detailed rendering of the figures. An icon of small dimensions, it was probably intended for private devotion and, as the subject matter indicates was commissioned by an Orthodox client.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
17th century, Crete, potable icons, iconography, Three Hierarchs, 17ος αιώνας, Κρήτη, φορητές εικόνες, εικονογραφία, Τρεις Ιεράρχες
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου, 856: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4285, DOI: https://doi.org/10.12681/dchae.494
Electronic Resources: