Κοινωνία και τέχνες στην Ελλάδα κατά τον 13ο αιώνα : Ιστορική εισαγωγή

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.39, 2000, pages 9-16

Issue:
Pages:
9-16
Parallel Title:
Society and Art in Greece during the 13th Century : Historical Introduction
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
In order to understand the artistic physiognomy of the Greek regions under Lation occupation after the Fourth Crusade, the social circumstances prevalent in Greece as a result of the settlement of Latins in the region are examined (behaviou of local population and leaders towards foreigners, religious issues, etc.).
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
13th century, Greece, Venetian rule, society and art, 13ος αιώνας, ελληνικός χώρος, βενετοκρατία, κοινωνία και τέχνες
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου
Electronic Resources: