Γραπτές επιγραφές από το περίστωο του ναού της Παντάνασσας στη Φιλιππιάδα

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.47, 2008, pages 81-86

Issue:
Pages:
81-86
Parallel Title:
Painted Inscriptions from the Peristyle of the Church of the Pantanassa at Philippiada
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
This article presents the inscriptions accompanying thefounder's scene published by P. A. Vocotopoulos in the present volume. There are three fragmentary inscriptions fromthe same hand (Figs 1-4), executed in the xerography technique, with the result that many of the letters are now missing, making it difficult to achieve a secure, complete restoration of the texts.The two inscriptions at the edges accompany and identifythe despots of Epiros, Nikephoros I Komnenos AngelosDoukas (Fig. 1) and his second wife Anna Palaiologina (Fig.2). The largest inscription (Figs 2-4), between the couple, isa verse text of twenty iambic lines referring to a representation of the Virgin and the four persons of the family of thedespot depicted - the couple and their two youngest children, the princess Thamar and the prince Thomas. Thepainting is dated to summer 1294.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: