Η Θεοτόκος ως Σκηνή του Μαρτυρίου με τις προεικονίσεις και ο Μελισμός στην αψίδα της Κόκκινης Παναγιάς στην Κόνιτσα

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.47, 2008, pages 87-100

Issue:
Pages:
87-100
Parallel Title:
The Virgin as Tent of Martyrdom with Prefigurations and the Melismos in the Apse of the Kokkini Panayia in Konitsa
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
This paper discusses an original and unique artistic composition of the late fourteenth - early fifteenth century. In the conch of the apse the Virgin is depicted as Tabernacle with the Prefigurations and the Prophets. In the semicircle the Melismos appears twice: in the first the eucharistic Christ is represented as a dead mature man, and in the second as a living infant ‘melismenos’ in the hands of Basil the Great, who holds a lance. The whole composition is inspired from St Paul’s Epistle to the Hebrews, which is read on the feast day of the Presentation of the Virgin in the Temple, immediately after the Great Entry and before the Gospel’s lection.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
14th—15th century, Epirus, Konitsa, monumental painting, wall paiting, iconography of apse, the Theotokos, Tabernacle, Melismos University of Athens, School of History and Archaeology, 14ος-15ος αιώνας, Ήπειρος, Κόνιτσα, μνημειακή ζωγραφική, τοιχογραφίες, εικονογραφία αψίδας, η Θεοτόκος ως σκηνή του Μαρτυρίου, Μελισμός Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου
Electronic Resources: