Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου στον Έξαρχο Φθιώτδας

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.47, 2008, pages 207-220

Issue:
Pages:
207-220
Parallel Title:
The Byzantine Church of Ayios Nikolaos at Exarchos, Phthiotida
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
The church of St Nicholas ‘en Vouniani’, near the village of Exarchos in Lokris, is of the simple four-columned cross-in-square mainland type with high dome and an exonarthex which is a later addition. The conch is of semi-hexagonal plan. The naos is separated from the bema by a marble templon-screen, now plastered. Most of its features advocate a dating around the late twelfth-early thirteenth century. The narthex is probably not much later.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
12th century, Central Greece, Phthiotis, architecture, cross-in-square four-columned church type, 12ος αιώνας, Στερεά Ελλάς, Φθιώτιδα, αρχιτεκτονική, σταυροειδής εγγεγραμμένος τετράστυλος τύπος ναού
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου
Electronic Resources: