Η αρχιτεκτονική του ναού των Αγίων Αποστόλων στο Άργος Καλύμνου

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.48, 2009, pages 55-66

Issue:
Pages:
55-66
Parallel Title:
The Architecture of the Church of the Ayioi Apostoloi at Argos on the Island of Kalymnos
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
The church of the Holy Apostles at Argos, Kalymnos, a metochion of the monastery of St. John the Theologian on Patmos, is a cross-in-square church with many peculiarities. It is regarded as an early version of the cross-in-square church simple four-columned type, in which the longitudinal axis of the transitional type has been limited, while the corner bays are covered by cross vaults and communicate with the cross arms through relatively large openings. In the center of the church instead of a dome there is a low vault, part of a sphere, which is supported on four T-shaped pillars. In the article an attempt is made to analyze morphological and typological issues, based upon which the monument is preferably dated between the 10th and 11th centuries.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
11th-12th centuries, architecture, simple four-columned type, low vaulted ceiling, Patmos, metochion, 11ος-12ος αιώνας, αρχιτεκτονική, απλός τετράστυλος, χαμηλός θόλος τμήματος σφαίρας, Πάτμος, μετόχι
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου
Electronic Resources: