Μεσοβυζαντινά γλυπτά από την ανασκαφή στο καθολικό της Παναγίας των Καστριανών στο Παλαιό Πυλί της Κω

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.48, 2009, pages 119-128

Issue:
Pages:
119-128
Parallel Title:
Middle Byzantine Sculptures from the Excavation in the Katholikon of the Panayia Kastrianon Monastery at Palaio Pyli, on the Island of Kos
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
An excavation in the church of the Virgin ton Kastrianon at Palaio Pyli in Kos brought to light parts of marble pseudo-sarcophagi and closure slabs, placed in second use in Post-Byzantine graves. The sculptures are dated to the eleventh century, while one pseudo-sarcophagus carries an inscription with the exact date 1070/1071. This piece allows the re-examination of the present dating of the monument and its attribution to the building activity of Hosios Christodoulos, who arrived on the island in 1079/1080.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
11th century, Dodecanese, Kos, Sculpture, slabs of pseudo-sarcophagi and closure slabs of templon-screen, 11ος αιώνας, Δωδεκάνησα, Κως, γλυπτική, πλάκες ψευδοσαρκοφάγων και θωρακίων τέμπλων
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου
Electronic Resources: