Ο γλυπτός διάκοσμος του Ανδρομονάστηρου Μεσσηνίας

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.48, 2009, pages 129-140

Issue:
Pages:
129-140
Parallel Title:
The sculpted decoration of the Andromonastiro in Messenia
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
In the Andromonastiro in Messenia there are eight parts of a sculptural decoration in off-white marble: two parts of templon epistyles with foliate decoration built into the iconostasis of the church, one bevelled cornice and one dosseret of a mullion built into the base of the two-lobe window, two parts of an iconostasis epistyle, one part of a small pillar of a templon-screen and one dosseret of a mullion built into the iconostasis of the parekklesion. The sculptures are dated to the early twelfth century and display similarities to the templon-screen in the Samarina church.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
12th century, Peloponnese, Messenia, sculpture, templon, 12ος αιώνας, Πελοπόννησος, Μεσσηνία, γλυπτική, τέμπλο
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου
Electronic Resources: