Τα Κελλιά της Χάλκης Δωδεκανήσου : Η χρονολόγηση των τοιχογραφιών και η σημασία τους

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.48, 2009, pages 149-158

Issue:
Pages:
149-158
Parallel Title:
Kellia on Chalki in the Dodecanese : The Date of the Wall-paintings and their Significance
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
In the bay of Kellia on the northeast coast of the island of Chalki there is a cave hermitage at the entrance to which is a built box-like cell. Painted in a conch in the cave are the youthful Christ Emmanuel between the Archangels and four saints. The representation, which is framed by a garland, is dated between the mid-sixth and the early seventh century. The head of St Andrew, from the second layer of wall-paintings in the built cell, is dated to the early eighth century. The site raises the question of monasticism in the Dodecanese during the Early Christian period.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
6th-8th centuries, Dodecanese, Chalki, monumental painting, wall paintings architecture, hermitage, cell, 6ος -8ος αιώνας, Δωδεκάνησα, Χάλκη, μνημειακή ζωγραφική, τοιχογραφίες, αρχιτεκτονική, ασκηταριό, κελί
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου
Electronic Resources: