Σχόλια στην κτητορική επιγραφή του Αγίου Γεωργίου Παχυμαχιώτη στη Λίνδο της Ρόδου (1394/5)

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.48, 2009, pages 159-168

Issue:
Pages:
159-168
Parallel Title:
Comments on the Founder’s Inscription of the Church of Ayios Georgios Pachymachiotis at Lindos, Rhodes (1394/5)
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
The dedicatory inscription of the church of St George Pachymachiotes, in the town of Lindos on Rhodes, dated 1394/5, makes reference to the Emperor Manuel II Palaiologos as well as to its founders, the priest Katsambas and his wife Kali, the magistrissa. This information allows us to comment on the historical and social framework of the period, as well as on the iconographic programme of the church with its high-quality wall-paintings.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
14th century, Dodecanese, Rhodes, Lindos, monumental painting, wall paintings, founder inscriptions, iconographic programme, dedicators, 14ος αιώνας, Δωδεκάνησα, Ρόδος, Λίνδος, μνημειακή ζωγραφική, τοιχογραφίες, κτητορικές επιγραφές, εικονογραφικό πρόγραμμα, αφιερωτές
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου
Electronic Resources: