Ο θεομητορικός κύκλος στον ναό της Παναγίας στο Ανισαράκι Κάνδανου : Εικονογραφικές ιδιαιτερότητες

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.48, 2009, pages 187-198

Issue:
Pages:
187-198
Parallel Title:
The Mariological Cycle in the Church of the Panayia at Anisaraki, Kandanos : Unusual Iconographic Features
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
The seven episodes of the Mariological cycle in the church of the Virgin at Anisaraki near Kandanos in Crete, painted in the last thirty years of the fourteenth century, are interesting not only for the concurrence of an ‘archaizing’ with a ‘modern’ style, but also and primarily for the coexistence of Late Byzantine and Western iconographic features. The representation of the Blessed Mary in the Temple is the only known example of a ‘Western’ subject in Byzantine monumental painting, while the peculiar depiction of the Kolakeia (Caress) is a synthesis of the Heptabematizousa (Mary taking her first seven steps) with the traditional Kolakeia, as it also happens in Dečani.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
14th century, Crete, iconography, mariological cycle, 14ος αιώνας, Κρήτη, εικονογραφία, θεομητορικός κύκλος
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου
Electronic Resources: