Έργα ξυλογλυπτικής στη μονή Ιβήρων Αγίου Όρους (17ος και 18ος αιώνας)

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.48, 2009, pages 301-312

Issue:
Pages:
301-312
Parallel Title:
Woodcarvings in the Iveron Monastery on Mount Athos (17th-18th Century)
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
This article presents wood-carved works of the seventeenth and the eighteenth centuries in the Iviron monastery. It documents the development of woodcarving on Mount Athos and discusses the individual parameters (technique, style, artistic influences, provenance of craftsmen), which defined and shaped it as a whole over this two-hundred-years period.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
17th and 18th centuries, Mount Athos, Iviron monastery, woodcarving, parrhesia, iconostasis, proskynetarion, bema door, 17ος -18ος αιώνας, Άγιον Όρος, Μονή Ιβήρων, ξυλογλυπτική, παρρησία, τέμπλο, προσκυνητάρι, βημόθυρο
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου
Electronic Resources: