Η Αγία Ειρήνη (Ρηνάκι) στην Πλάκα

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.49, 2010, pages 47-52

Issue:
Pages:
47-52
Parallel Title:
Τhe Church of St Irene (Rinaki) in Plaka
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
St Irene is a small single-nave church in Navarchou Nikodimou St, Athens. It measures 6 x 6 m. including the semicircular sanctuary apse, covered today by a pitched roof. On the north and south wall are arches supported by marble spolia of the seventh-eighth century. In the interior of the church traces of Middle Byzantine wall-paintings were found. The original phase of the church can be dated to the tenth-eleventh century and was a three-aisled timber-roofed basilica. The next phase is dated to the period of the Ottoman rule. In the nineteenth century the church acquired its present shape.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
10th-11th century, Attica, Athens, architecture, church building, basilica, 10oς-11ος αιώνας, Αττική, Αθήνα, αρχιτεκτονική ναοδομία, βασιλική
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου
Electronic Resources: