Υαλοποιεία και υαλουργεία παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών χρόνων στον ελλαδικό χώρο. Τυπολογία και κατανομή

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.49, 2010, pages 165-176

Issue:
Pages:
165-176
Parallel Title:
Early Christian and Byzantine Glass-producing and Processing Workshops in Greece : Typology and Distribution
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
This study explores the glass-making techniques in the Early Christian and Byzantine period, compares the Early Christian and Byzantine glass-producing and processing workshops, which have been located in Greece, and, with the help of textual nad visual sources, tries to understand the technology of the production process and the spatial organization of the workshops.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Early Christian period, Byzantine period, Greece, glass producing and processing workshops, glass-kilns, Παλαιοχριστιανική περίοδος Βυζαντινή περίοδος, Ελλάδα, εργαστήρια υαλοποιίας και υαλουργίας, υαλοκλίβανοι
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου
Electronic Resources: