Ζητήματα αναπαράστασης της αρχικής μορφής του ναού του Αγίου Τίτου στη Γόρτυνα

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.52, 2013, pages 11-24

Issue:
Pages:
11-24
Parallel Title:
Issues regarding the reconstruction of the original form of the church of Saint Titos in Gortyna
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
This paper aims to evaluate the viewpoints of Orlandos and to examine issues relative to the reconstruction of the original form of the church of St. Titos in Gortyna, Crete, for which a date between 796 and 813 was recently argued, and in any case, before the conquest of Crete by the Arabs in 827/8. According to the proposed reconstruction the monument presented all the characteristics of cross-in-square complex four-columned type churches, since it had a fully constituted sanctuary with a triconch Bema, lateral apses (choroi) and a tripartite narthex, which most likely had an upper story.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Crete, Gortys, early Byzantine period, Byzantine architecture, church construction, Κρήτη, Γόρτυς, πρωτοβυζαντινή περίοδος, βυζαντινή αρχιτεκτονική, ναοδομία
Electronic Resources: