Αρχιτεκτονικά γλυπτά της ύστερης αρχαιότητας και των βυζαντινών χρόνων στο Χαμζά Μπέη τζαμί στη Θεσσαλονίκη

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.52, 2013, pages 53-66

Issue:
Pages:
53-66
Parallel Title:
Late Antique and Byzantine Architectural Sculptures in Hamza Bey Camii, Thessaloniki
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
This paper aims at the presentation and the inference of conclusions about the typology, the morphological characteristics and the chronological attribution οf the Late Antique and Byzantine architectural sculptures which have been reused in the late 16th century phase of Hamza Bey camiı in Thessaloniki.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Late Antiquity, Byzantine period, Thessaloniki, architectural sculpture, bases column shafts capitals, Corinthian and Animal types, Ύστερη Αρχαιότητα, βυζαντινή εποχή, Θεσσαλονίκη, αρχιτεκτονική γλυπτική, βάσεις, κίονες, κιονόκρανα, κορινθιακά, δίζωνα
Electronic Resources: