Αντίγραφα χαμένων παλαιοχριστιανικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών έργων στη συλλογή του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.50, 2011, pages 155-172

Issue:
Pages:
155-172
Parallel Title:
Copies of Lost Early Christian, Byzantine and Post-Byzantine Works in the Collection of the Byzantine and Christian Museum
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Παρουσιάζονται αντίγραφα χαμένων παλαιοχριστιανικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών έργων από μικρούς ναούς της Αττικής και από τον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης. Τα αντίγραφα, σήμερα στη Συλλογή του Βυζαντινού και Χρι­στιανικού Μουσείου, δημιουργήθηκαν στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα με σκοπό να διασωθεί για τις επόμενες γενιές η «εξωτερική εικόνα» πρωτοτύπων απειλούμενων με απώλεια, σκοπός που επιτεύχθηκε.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Πρώτες δεκαετίες 20ού αιώνα, Ελλαδικός χώρος, Ζωγραφική, Η αντιγραφή ως μέσον διάσωσης, Early decades of 20th century, Greek territory, Painting, Copying as a means of preservation
Electronic Resources: