[Βιβλιοκριτική] Κωνσταντίνου Α. Τσιλιγίαννη, Δημόσιαι σχέσεις και ανθρωπολογία.

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.19/20, 1974, pages 148

Issue:
Pages:
148
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κωνσταντίνου A. Τσιλιγιάννη, Δημόσιοι Σχέσεις καί ‘Ανθρωπολογία. Πρόλογος ύπό Γρηγορίου Π. Κασιμάτη,Θεσσαλονίκη, 1973, σ. 189.
Electronic Resources: