[Βιβλιοκριτική] Mihail Cernea, Monographic research of rural communities in Romanian sociology

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.19/20, 1974, pages 148-149

Issue:
Pages:
148-149
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Mihail Cernea, Monographic Research of Rural Communities in Romanian Sociology, Vienna : European Center for Documentation and Coordination of Research in Social Sciences, 1973, σ. 106.
Electronic Resources: