[Βιβλιοκριτική] Takis Doxas. Preface by Archbishop Iakovos, ’Ανάμεσα στην Όμογένεια της ’Αμερικής (Anamesa sten Homogenem tes Amerikes)

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.21/22, 1974, pages 294

Issue:
Pages:
294
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
’Ανάμεσα στην Όμογένεια της ’Αμερικής (Anamesa sten Homogenem tes Amerikes), by Takis Doxas. Preface by Archbishop Iakovos. New York: Greek Orthodox Archdiocese of North and South America, 1972. Pp. 93. Illustrated. Paperbound.
Electronic Resources: