[Βιβλιοκριτική] Lic. Desiderio Graue, Η πρόληψη της εγκληματικότητας και η τηλεόρασις : Η απόψη του Lie. Desiderio Graue

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.21/22, 1974, pages 296

Issue:
Pages:
296
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η πρόληψη της εγκληματικότητας και η τηλεόρασις, Ή άποψις τού Lie. Desiderio Graue, Revista Michoacana de derecho penal (No. 15, Ίανουάριος-Ίούνιος 1973, σελ. 166-177)
Electronic Resources: