[Βιβλιοκριτική] Grossin William, Η εργασία και ο χρόνος (Ωράριον, Διάρκεια, Ρυθμός)

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.21/22, 1974, pages 297-298

Issue:
Pages:
297-298
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Grossin William, Ή εργασία καί ό χρόνος (Ώράριον, Διάρκεια, Ρυθμός). Παρίσι, έκδ. «"Ανθρωπος», 1969.
Electronic Resources: