[Βιβλιοκριτική] Paul Henri Stahl (εκδ.), Ethnologie de l' Europe du Sud-Est

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.23, 1975, pages 193-194

Issue:
Pages:
193-194
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Paul Henri Stahl (έκδ.), Ethnologie de l'Europe du Sud-Est, Paris, La Haye: Mouton, 1974, σ. 312.
Electronic Resources: