Αγροτικές έρευνες στην Ελλάδα

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.30/31, 1977, pages 190-213

Issue:
Pages:
190-213
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
(συνεχίζεται στό επόμενο ελληνόγλωσσο τεύχος, άρ. 33)
Electronic Resources: