Καθοδήγηση του νομοθέτη από εμπειρικά δεδομένα : Μια δοκιμαστική έρευνα με αφορμή το άρθρο 121 του Ποινικού Κώδικα

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.30/31, 1977, pages 301-305

Issue:
Pages:
301-305
Section Title:
Articles
Author:
Subject:
Electronic Resources: