Βασικές δημογραφικές μεταβολές στην Κρήτη, κατά την περίοδο 1951-1971 : Συνοπτικό απόσπασμα από ανέκδοτη μελέτη του συγγραφέα

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.30/31, 1977, pages 318-327

Issue:
Pages:
318-327
Section Title:
Articles
Author:
Subject:
Electronic Resources: