Αγροτικές έρευνες στην Ελλάδα

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.33/34, 1978, pages 190-213

Issue:
Pages:
190-213
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ή πρώτη συνέχεια του άρθρου βρίσκεται στό τεύχος 30-31.
Electronic Resources: