Συστήματα σχεδιασμού (planning) σε άλλες χώρες : αντιστοιχία στην Ελλάδα

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.36/37, 1979, pages 226-241

Issue:
Pages:
226-241
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: