Η ψυχολογία του δικαστή σε περιόδους κοινωνικο-πολιτκών μεταβολών : το πέρασμα της Ιταλίας από το φασιστικό στο φιλελεύθερο κράτος

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.36/37, 1979, pages 317-321

Issue:
Pages:
317-321
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: