Πολιτική και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα (1946-1979) : Προσπάθεια για εμπειρική επαλήθευση της θεωρίας των Lerner, Lipset και άλλων με χρήση προχωρημένων στατιστικών μεθόδων (factor analysis και multiple regression analysis)

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.36/37, 1979, pages 372-392

Issue:
Pages:
372-392
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: