Ο επιστήμονας και ο πολιτικός : δυνατότητες και όρια της επιστημονικής συμβουλής στην πολιτική

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.36/37, 1979, pages 393-401

Issue:
Pages:
393-401
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: