Πολιτική πελατεία : γενική ανασκόπηση και εναλλακτικά στοιχεία

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.36/37, 1979, pages 402-426

Issue:
Pages:
402-426
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: