Κοινωνία και τεχνολογία : Παραδοσιακή κοινωνία και φεουδαρχικός τρόπος παραγωγής. Συμπεράσματα εθνο-κοινωνιολογικής έρευνας

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.36/37, 1979, pages 440-447

Issue:
Pages:
440-447
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: