[Βιβλιοκριτική] Andrea Dworkin, Our Blood: Prophecies and Discourses on Sexual Politics

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.36/37, 1979, pages 473

Issue:
Pages:
473
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Andrea Dworkin, Our Blood: Prophecies and Discourses on Sexual Politics, New York, Toronto, Harper and Row, Inc., σσ. 115 (Τό Αίμα μας: Προφητείες καί κηρύγματα γιά τήν πολιτική τών φύλων)
Electronic Resources: