[Βιβλιοκριτική] Caroly G. Heilbrun, Reinventing womanhood

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.36/37, 1979, pages 473-475

Issue:
Pages:
473-475
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Caroly G. Heilbrun, Reinventing Womanhood, W. W. Norton and Company, New York, 1979 (’Ανακαλύπτοντας πάλι τή γυναίκα)
Electronic Resources: