[Βιβλιοκριτική] Brenda L. Marder, Stewards of the Land: The American Farm School and Modern Greece

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.36/37, 1979, pages 475-476

Issue:
Pages:
475-476
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Stewards of the Land: The American Farm School and Modern Greece, τής Brenda L. Marder. ’Εκδόσεις: East European Quarterly, Boulder, σειρά: East European Monographs - Distributed by Columbia University Press1979
Electronic Resources: