Το πρόβλημα της ατομικής ιδιοκτησίας στις θεωρίες του φυσικού δικαίου και στη νεώτερη φιλελεύθερη φιλοσοφία : Hobbes, Locke, Kant

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.39/40, 1980, pages 414-432

Issue:
Pages:
414-432
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: