[Βιβλιοκριτική] Μ.Ραφαήλ, Κοινωνιολογική θεωρία. Αναδρομή και προοπτικές; Μ.Ραφαήλ, Κοινωνιολογία καί Κοινωνική Διοίκηση

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.39/40, 1980, pages 464-465

Issue:
Pages:
464-465
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μ.ΡΑΦΑΗΛ, Κοινωνιολογική Θεωρία. ’Αναδρομή καί προοπτικές (’Αθήνα, 1979, Έκδ. Καραμπερόπουλος, β' έκδοση).; Κοινωνιολογία καί Κοινωνική Διοίκηση (’Αθήνα, 1978, Έκδ. Καραμπερόπουλος).
Electronic Resources: