[Βιβλιοκριτική] John Pickles, Phenomenology, science and geography

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.63, 1986, pages 318-319

Issue:
Pages:
318-319
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
John Pickles, Phenomenology, science and geography, Καίμπριτζ, Cambridge University Press, 1985.
Electronic Resources: